— Lawyers

Dr. Onur YILMAZ

Associate

Born in İstanbul, Türkiye, May 6, 1991; admitted, 2015, İstanbul.
Education: Ataköy High School (Graduation, 2009) “Graduated 1st in his year”
İstanbul University, Faculty of Law (LLB, 2014); “Graduated 1st in his year
İstanbul University, Institute of Social Sciences, Private Law (LLM, 2017)
Galatasaray University, Institute of Social Sciences, Private Law (PhD, 2023)
Member: İstanbul Bar Association, Galatasaray University Alumni Association
Languages: Turkish, English
[email protected]

Publications −

Books:
- Gemilerin İhtiyati Haczi ("Arrest of Ships"), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2023
- Birlikte Vekalet ("Joint Agency"), İstanbul 2023 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Articles:
- Hacizli Gemilerin Muhafaza ve İşletilmesi Sorunları: Yasal Düzenleme İhtiyacı
("The Custody and Operation Issues of Attached Ships:
The Need for Legal Regulation")
, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), -Yayım Aşamasında
- Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Fonları Özelinde Değerlendirilmesi
(“Evaluation of Collective Investment Schemes in Specific of Investment Funds”) - Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan - Cilt .III, Istanbul 2017.
Conference Papers and Proceedings:
- Hacizli Geminin Muhafazası ve Muhafazası Masrafları ("The Custody of Attached Ships and Custody Expenses"),
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile T.C. Yargıtay Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen
"Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler" başlıklı Uluslararası Kolokyumda sunulan bildiri, Ankara 2023